Ontspannen en open sfeer Ontspannen en open sfeer
Vaste beroepskrachten Vaste beroepskrachten
Leidster-kind-ratio Leidster-kind-ratio
Voorschoolse educatie Voorschoolse educatie
Veiligheid en Gezondheid Veiligheid en Gezondheid
Groepsgroote Groepsgroote
Vierogenprincipe Vierogenprincipe
Accommodatie en inrichting Accommodatie en inrichting
Verklaring omtrent gedrag Verklaring omtrent gedrag

Kinderopvang Zoetermeer

Kinderopvang zoetermeer en Rotterdam. Onze kinderopvang...

Wij stellen ons ten doel de belangen van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers te behartigen die gebruik maken van onze kinderopvang in een van onze locaties in Zoetermeer of Rotterdam. Wij staan voor een goede begeleiding van de pedagogisch medewerkers en goede faciliteiten zodat zij hun werk optimaal uit kunnen doen. De pedagogisch medewerkers stralen dit uit naar de ouders waardoor zij vertrouwen ontwikkelen in diegene die voor hun kind zorgen. De ouders zullen hierdoor zowel thuis als op het werk rust ervaren, waardoor ook het kind zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen. Wij realiseren ons dat de keuze voor een kinderdagverblijf voor uw kind een weloverwogen afweging is waar veel aspecten een rol spelen. Wij hopen dat u na het rondkijken op onze website over een aantal van deze aspecten een beeld heeft gekregen hoe wij daarmee omgaan. Echter kunnen wij ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft en graag een kijkje wilt nemen op ons kinderdagverblijf.
U kunt altijd contact met ons opnemen voor een rondleinding waarin onze medewerkers u uitgebreid informeren over de dagelijkse bezigheden en geven u een uitgebreide rondleiding op alle groepen waar zij vertellen wat er zoal gebeurd op de groep.
Tot ziens op ons Kinderdagverblijf!
Kinderopvang in Zoetermeer en Rotterdam Klik hier voor de contact gegevens van een kinderdagverblijf bij u in de buurt.

Wat is Kinderopvang in zoetermeer...

De maatschappelijk/pedagogische positie van kinderopvang De maatschappelijk/pedagogische positie van de kinderopvang kan beschreven worden als een van de drie hoekpunten van de driehoek <gezin – onderwijs – kinderopvang> die samen de opvoedingsomgeving voor het kinderen vormen. De maatschappelijk/ pedagogische opdracht van de kinderopvang vormt samen met die van het gezin, het onderwijs en andere participanten een sluitend systeem van maatschappelijke zorg voor de opvoeding van kinderen en benoemt de bijdrage van de kinderopvang aan de ontwikkeling van kinderen. Gezin, onderwijs en kinderopvang moeten allen vanuit hun eigen pedagogische en maatschappelijke opdracht voldoen aan de vier basisbehoeften van kinderen, te weten:
- het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
- het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
- het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
- het voorleven van waarden en normen en begeleiding geven bij het zich eigen maken van waarden en normen.

Like Njoy op Twitter of Facebook